lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kemicentrums tidskriftslista

De flesta tryckta tidskrifter finns i bokmagasinet i källaren. Vi hämtar gärna upp dem åt er. Forskare och anställda kan själva gå ner i magasinet där det även finns möjlighet att scanna artiklar.

I Lubito ser du vilka tidskrifter Lunds universitets bibliotek har online och i tryck. Artiklar ur tryckta tidskrifter i Universitetsbibliotekets magasin beställs direkt via Lubito. Du får artikeln via e-post inom tre dygn. Direktlänk till Lubito finns i tidskriftslistan.

Du hittar samtliga e-tidskrifter som finns på biblioteken vid Lunds universitet i ePublications.

Här är en lista över Kemicentrums ryska tidskrifter + engelsk översättning.

 

 

TITLE / TITEL HOLDINGS / BESTÅND
Abstracts. Flour milling and baking research association. Closed stack:1967-1970

Accounts of chemical research.

Available online
Closed stack:1(1968)-47(2014)

ACH: models in chemistry.
Preceding title: Acta chimica Hungarica.
Closed stack:131(1994)-135(1998):1/2
Acta chemica Scandinavica.

Available online
Library, Periodica: 1(1947)-53(1999)

Acta chimica Academiae scientiarium Hungaricae.
Continued by title below
Closed stack:1(1951)-111(1982)
Acta chimica Hungarica.
Continued by ACH.
Preceding title above.
Closed stack:112(1983)-130(1993)
Acta crystallographica.

Available online
Closed stack: 1(1948) - 23(1967)

Acta crystallographica. Section A

Available online
Closed stack: 24(1968)-57(2001)

Acta crystallographica. Section B
Available online
Closed stack:24(1968) - 57(2001)
Acta crystallographica. Section C
Available online
Closed stack:39(1983) - 57(2001)
Acta crystallographica. Section D
Available online
Closed stack:49(1993) - 56(2000)
Acta crystallographica. Section E 

Available online 

Acta crystallographica. Section F  Available online
Advanced Synthesis & Catalysis.
Preceding title: Journal für Praktische Chemie
Available online
Advances in alicyclic chemistry. Closed stack:1(1966)-3(1971)
Advances in carbohydrate chemistry.Available online
Advances in carbohydrate chemistry and biochemistryAvailable online
Advances in catalysis.Available online
Advances in catalysis and related subjects.Available online
Advances in chemical engineering.Available online
Advances in chemical physics. Closed stack:1(1958)- 120(2002)
Advances in chromatography. Library, Skriftserier:1(1965)-
Advances in colloid and interface science. Available online
Advances in corrosion science and technology. Closed stack:1(1970)-7(1980)
Advances in electrochemical science and engineering.
Continues in part: Advances in electrochemistry and electrochemical engineering.
Closed stack:1(1990)-4(1995)
Advances in fluorine chemistry. Closed stack:1(1960)-7(1973)
Advances in food and nutrition research.
Preceding title below.
Available online
Advances in food research.
Continued by title above.
Available online
Advances in free-radical chemistry. Closed stack:1(1965)-5(1975)
Advances in heterocyclic chemistry. Available online
Advances in inorganic chemistry.
Preceding title below..
Available online
Advances in inorganic chemistry and radiochemistry.
Continued by title above.
Available online
Advances in magnetic and optical resonance.
Preceding title below.
Available online 1996-1997
Closed stack:15(1990)- 20(1997)
Advances in magnetic resonance.
Continued by title above.
Closed stack:1(1965)-14(1990)
Advances in molecular relaxation and interaction processes.
Preceding title below.
Continued by Journal of molecular liquids.
Available online
Advances in molecular relaxation processes.
Continued by title above.
Available online
Advances in molten salt chemistry. Closed stack:1(1971) - 6(1987)
Advances in organic chemistry. Closed stack:1(1960) - 9(1979):2
Advances in organometallic chemistry. Available online
Advances in photochemistry. Closed stack:1(1963)- 25(2000)
Advances in physical organic chemistry. Available online
Advances in polymer science. Available online
Closed stack:1(1958) - 153(2000), 208(2007)
Advances in quantum chemistry. Available online
Agricultural and biological chemistry. Available online
Closed stack:28(1964) - 55(1991)
AIChE journal. Available online
Library, Periodica:6(1960)-51(2005)
AIChE symposium series.
Preceding title: Chemical engineering progress. Symposium series.
Closed stack:67(1971):116- (1998):319
Gaps.
American dairy review. Closed stack:27(1965):7-43(1981):5
American journal of clinical nutrition. Available online
Closed stack:22(1969)-82(2005) Gaps.
Ammonia plant safety (and related facilities).
Preceding title: Safety in air and ammonia plants.
Closed stack:12(1969)-29(1989)
Analyst. Available online
Closed stack:1(1876)- (2002)
Analytica chimica acta. Available online

Analytical and bioanalytical chemistry
Preceding title: Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, Analusis Magazine (France), Quimica Analitica (Spain)

Available online
Analytical chemistry.
Preceding title: Industrial and engineering chemistry. Analytical edition
Available online
Closed stack:19(1947)-86(2014)
Analytical communications.
Closed stack:33(1996)- 36(1999)
Analytical letters. Closed stack:9(1976)-32(1999)
Angewandte Chemie.(1932)
Preceding title: Zeitschrift für angewandte Chemie.
Continued by Die Chemie.
Closed stack:45(1932)-54(1941)
Angewandte Chemie.
Preceding title: Angewandte Chemie. Ausgabe A.
Closed stack:61(1949)-92(1980)
Angewandte Chemie. Ausgabe A. Wissenschaftlicher Teil.
Preceding title: Die chemie.
Continued by title above.
Closed stack:59(1947)-60(1948)
Angewandte Chemie. International edition in English.
Continued by title below.
Closed stack:20(1981)-36(1997)
Angewandte Chemie. International edition.
Preceding title above.
Available online
Closed stack:37(1998)-55(2016)
Angewandte Chemie. Supplement. Closed stack:1982-1983

Angewandte makromolekulare Chemie. 
Continued by Macromolecular materials and engineering

Closed stack:58/59(1977)-213(1993)
Annalen der Chemie und Pharmacie.
Continued by Justus Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie
Closed stack:1859-1873
Annales de chimie.
Preceding title below.
Closed stack:Sér.9(1914):T.1- Sér.15(1988):T.13
Annales de chimie et de physique.
Continued by title above.
Closed stack:4(1870):19-8(1913):30
Annual memento. International dairy federation. Closed stack:1970-1981
Gaps.
Annual report. National institute for research in dairying. Closed stack:1932-1935
Annual reports in organic syntheses. Closed stack:1970(tr. 1971)- 2000
Annual reports on NMR spectroscopy.
including: Annual review of NMR spectroscopy
Available online
Annual reports on the progress of chemistry.
Continued by title below, parts A, B and C.
Available online
Annual reports on the progress of chemistry.A.
Continued by title below
Available online
Annual reports on the progress of chemistry.A.
Preceding title above
Continued by title below
Available online
Annual reports on the progress of chemistry.A.
Preceding title above
Available online
Annual reports on the progress of chemistry.B. Available online
Annual reports on the progress of chemistry.C.
Available online
Annual review of biochemistry. Available online
Annual review of NMR spectroscopy.
see: Annual reports on NMR spectroscopy
Available online
Annual review of physical chemistry.
Available online
Annual reviews of industrial and engineering chemistry. Closed stack:1970(tr.1972)-1971(tr.1994)
Annual survey of photochemistry Closed stack:1(1969)-3(1971)
Applied biochemistry and microbiology.
Available online
Closed stack:4(1968)- 41(2005)
Applied catalysis.
Continued by titles below: A, B.
Available online
Applied catalysis. A: General. Preceding title: Applied catalysis Available online
Applied catalysis. B. Environmental. Preceding title: Applied catalysis Available online
Applied microbiology and biotechnology.
Preceding title: European journal of applied microbiology and biotechnology.
Available online
Closed stack:19(1984)-55(2001)
Applied polymer symposia. Closed stack:2(1966)-55(1994) Gaps.
Applied spectroscopy.
Closed stack:23(1969) - 59(2005); 60(2006)1-2
Applied spectroscopy reviews Closed stack:1(1968)-28(1993)
Archiv für Lebensmittelhygiene. Closed stack:20(1969)-44(1993)
Archives of biochemistry and biophysics Available online
Archives of physiology and biochemistry.

Available online

Closed stack:103(1995)-118(2012)

Arhiv za kemiju.
Continued by Croatica chimica acta.
Closed stack:20(1948)-27(1955)
Arkiv för kemi.
Continued by Chemica scripta.
Closed stack:1(1950)-32(1970)
Arkiv för kemi, mineralogi och geologi. Closed stack:1(1903)-26(1949)
Arkiv för mineralogi och geologi.
Continues in part: Arkiv för kemi, mineralogi och geologi.
Closed stack:1(1949)-5(1974):1 Gaps.
Australian food manufacture and distributor.
Preceding title: Food manufacture and distributor.
Closed stack:41(1971) 1-49(1979)1
Australian journal of chemistry. Closed stack:6(1953)-40(1987)
Australian journal of dairy technology. Closed stack:20(1965)-54(1999)
BACK TO INDEX
Baker´s digest.
Continued by Reference source.
Closed stack: 43(1969)-61(1987)
Berichte der Bunsen-Gesellschaft. Physical chemistry, chemical physics.
Preceding title: International journal of physical chemistry.
Continued by PCCP. Physical chemistry chemical physics
Closed stack:99(1995)-102(1998)
Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie.
Preceding title: Zeitschrift für Elektrochemie.
Partly continued by: International journal of physical chemistry.
Closed stack:67(1963)-94(1990)
Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft.
Continued by title below. Abt. A, B
Available online: 1868-1901
 Library periodicals:1(1868)-61(1928)
Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft.Abt. A
Continued by Chemische Berichte.
Library periodicals:62(1929)-77(1945)
Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft. Abt. B
Continued by Chemische Berichte.
Library periodicals:62(1929)-77(1945)

Biochemical journal 2003-

Biochemical journal 1906-2007

Available online
Closed stack:217(1984)-
Biochemical preparations. Closed stack:1(1948)-13(1971)
Biochemical society transactions.
Available online 2003-
Closed stack:1(1973)-30(2002)
Biochemistry.
Available online
Closed stack: 1(1962)-40(2001)
Also order articles in LUBITO 
Biochemistry and molecular biology international.
Preceding title below.
Continued by IUBMB life
Available online, included in IUBMB life
 Closed stack:29(1993)-47(1999)
Biochemistry international.
Continued by title above.
Closed stack:6(1983)-28(1992)
Biochimica et biophysica acta. Available online
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics Available online
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes Available online
Biochimica et biophysica acta. Biophysics including photosynthesis Available online
Biochimica et biophysica acta. Enzymology Available online
Biochimica et biophysica acta. Enzymology and biological oxidations Available online
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms Available online
Biochimica et biophysica acta. Gene structure and expression Available online
Biochimica et biophysica acta. General subjects Available online
Biochimica et biophysica acta. Lipids and lipid metabolism Available online
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids Available online
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease Available online
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research Available online
Biochimica et biophysica acta. Mucoproteins and mucopolysaccharides Available online
Biochimica et biophysica acta. Nucleic acids and protein synthesis Available online
Biochimica et biophysica acta. Protein structure Available online
Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology Available online
Biochimica et biophysica acta. Proteins and proteomics Available online
Biochimica et biophysica acta. Reviews on bioenergetics Available online
Biochimica et biophysica acta. Reviews on biomembranes Available online
Biochimica et biophysica acta. Reviews on cancer Available online
Biochimica et biophysica acta. Specialized section on biophysical subjects Available online
Biochimica et biophysica acta. Specialized section on enzymological subjects Available online
Biochimica et biophysica acta. Specialized section on lipids and related subjects Available online
Biochimica et biophysica acta. Specialized section on mucoproteins and mucopolysaccharides Available online
Biochimica et biophysica acta. Specialized section on nucleic acids and related subjects Available online
Biodegradation.
Available online
Bioelectrochemistry.
Preceding title below.
Available online
 
Bioelectrochemistry and bioenergetics.
Vol.6(1979)-27(1991) included in: Journal of electroanalytical chemistry and interfacial chemistry.
Vol.28(1992) included in: Journal of electroanalytical chemistry.
Continued by title above.
Available online
Biological chemistry.
Preceding title below.
Available online
Closed stack:377(1996)-391(2010)
Biological chemistry Hoppe-Seyler.
Continued by title above.
Closed stack:366-376(1985-1996)
Biomaterials. Available online
Bioorganic chemistry.
Available online
Biophysical chemistry. Available online
Biophysical journal.
Closed stack:84(2003)-95(2008)
Biopolymers. Preceding title: Journal of polymer science. Available online
Closed stack:1(1963)- 67(2002)

Bioprocess engineering.
Continued by and included in Bioprocess and biosystems engineering

Available online
Closed stack:1(1986)-11(1994)
Bioprocess and biosystems engineering. Available online
Bioscience reports. Closed stack:4(1984)-14(1994)
Bioscience, biotechnology, and biochemistry Available online
Closed stack:56(1992)- 81(2017)
Biosensors.
Continued by title below.
Available online
Biosensors and bioelectronics.
Preceding title above.
Available online
Biotechnology and applied biochemistry.
Preceding title: Journal of applied biochemistry.
Available online
 Closed stack:8(1986)-11(1989)
Biotechnology and bioengineering.
Preceding title: Journal of biochemical and microbiological technology and engineering.

Available online
Order articles in LUBITO Vol. 11-76 (1969-2001)

Borden's review of nutrition research.
Continued by Review of nutrition research.
Closed stack:7(1946)-29(1968)
British food journal. Available online
 Closed stack:71(1969)-98(1996)
The British journal of nutrition. Available online
Closed stack:89(2003)-96(2006)
Bulletin de la Société chimique de Belgique.
Continued by Bulletin des Sociétés chimique belges.
Closed stack:29(1920)-53(1944)
Bulletin de la Société chimique de France.
Continued by European journal of inorganic chemistry, European journal of organic chemistry.
Closed stack:1958-1997
Bulletin des Sociétés chimique belges.
Preceding title: Bulletin de la Société chimique de Belgique.
Continued by European journal of inorganic chemistry, European journal of organic chemistry.
Closed stack:54(1945)-106(1997)
Bulletin of chemical thermodynamics.
Preceding title: Bulletin of thermodynamics and thermochemistry.
Closed stack:20(1977)-27(1984)
Bulletin of the Academy of science of the USSR. Division of chemical sciences.
Continued by Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Division of chemical sciences.

Available online
Closed stack:1956-1991

Bulletin of the Chemical society of Ethiopia. Available online
 Closed stack:1(1987)-22(2008) Gaps
Bulletin of the Chemical society of Japan. Available online
 Closed stack:1(1926)- 73(2000)
Bulletin of the Russian Academy of sciences. Div. of chem. science.
Preceding title: Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. Div. of chem. science.
Continued by and included in Russian chemical bulletin.
Available online
 Closed stack:41(1992)
Bulletin of thermodynamics and thermochemistry.
Continued by Bulletin of chemical thermodynamics.
Closed stack:1(1958)-19(1976) Gaps
BACK TO INDEX
Canadian journal of chemical engineering. Available online
Closed stack:46(1968)-83(2005)
62(1984)5 is missing
Canadian journal of chemistry.
Preceding title: from title below. Canadian journal of research. Section B
Available online
Closed stack:29(1951)-84(2006)
Canadian journal of research. Sect. B.
Continued by title above. Canadian journal of chemistry.
Closed stack:18(1940)-28(1950)
Carbohydrate polymers. Available online
Carbohydrate research.
Available online
Carbon.
Available online
Catalysis letters. Available online
 Closed stack:1(1988)- 59(1999):1
Catalysis reviews.
Continued by title below.
Closed stack:1(1968)-8(1973)
Catalysis reviews : science and engineering.
Preceding title above.:
Available online
 Closed stack:9(1974)-40(1998)
Catalysis today.
Available online
Cereal chemistry. Available online
 Library periodicals:46(1969)-86(2009)
Cereal foods world. Closed stack:20(1975)-46(2001)
ChemBioChem. Available online
ChemBioEng Reviews. Available online
ChemCatChem. Available online
ChemElectroChem. Available online
Chemica scripta.
Preceding title: Arkiv för kemi..
Closed stack:1(1971)-29(1989)
Chemical and engineering news.
Library: Last 5 volumes
Chemical and pharmaceutical bulletin.
Available online
Closed stack:19(1971)- 61(2013)
Chemical and process engineering.
Continued by CPE Chemical & process engineering & atomic world
Closed stack:40(1959)-41(1960)
Chemical communications.(1965)
Preceding title: Proceedings of the Chemical Society (1957). Continued by Journal of the Chemical Society. Section D.
Closed stack:1965-1968
Chemical communications.(1996)
Preceding title: Journal of the Chemical Society. Chemical communications.
Available online
Closed stack:1996-2006
Chemical engineering. Closed stack:70(1963)-99(1992)
Chemical engineering and processing.
Preceding title: VT.
Available online
Chemical engineering and technology.
Preceding title: German chemical engineering.
Available online
Closed stack:10(1987)-25(2002)
Chemical engineering communications. Available online
Closed stack:1(1973)-74(1988)
Chemical engineering computing. Closed stack:1(1972)-2(1972)
Chemical engineering journal.
Continued by
Chemical engineering and the biological engineering journal
Available online
Chemical engineering and the biochemical engineering journal.
Preceding title: Chemical engineering journal
Continued by Chemical engineering journal (Lausanne)
Available online
Chemical engineering journal (Lausanne).
Preceding title: Chemical engineering and the biological engineering journal
Available online
Chemical engineering progress. CEP Closed stack:56(1960)-95(1999)
Chemical engineering progress. Symposium series.
Continued by A.I.Ch.E. symposim series.
Closed stack:61(1966)-115(1971) Gaps.
Chemical engineering research and design.
Preceding title: Transactions of the Institution of Chemical Engineers.
Available online
Closed stack:61(1983)-76:2(1988), 78:6-80(1989-2002)
Chemical engineering science. Available online
Closed stack:1(1951)-56(2001)
Chemical physics. Available online
Chemical physics letters. Available online
Chemical reviews.
Available online
Closed stack:1(1925)- 2014
Chemical society reviews. Chem Soc Rev
Preceding title: Quarterly reviews.
Available online
Closed stack:1(1972)- 35(2006)
Die Chemie.
Preceding title: Angewandte Chemie (1932).
Continued by Angewandte Chemie. A, Wissenschaftlicher Teil.
Closed stack:55(1942)-58(1945)
Chemie in unserer Zeit. Available online
Closed stack:4(1970)-33(1999)
Chemie, Mikrobiologie, Technologie der Lebensmittel.
Closed stack:1(1971)-15(1993)
Chemieingenieurtechnik. Closed stack:21(1949)-71(1999)
Chemikerzeitung.
Continued by Journal für praktische Chemie, Chemiker-Zeitung.
Closed stack:49(1925)-69(1945):3
74(1950)-115(1991)
Chemische Berichte.
Preceding title: Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft. Abt. A,B
Continued by European journal of inorganic chemistry, European journal of organic chemistry.
Library periodicals:80(1947)-130(1997)
Chemisches Zentralblatt. Order articles via LUBITO: 1870-1957 ; 1958-1963 ; 1964-1969
Chemistry : a european journal
Vol. 1-2 finns i Angewandte Chemie. International edition vol. 34-35

Available online
Closed stack:1(1995)- 22(2016)
Chemistry and industry. Available online
Closed stack:1943-1999
Chemistry and physics of lipids.
Available online
Chemistry in Britain.
Föreg.: Proceedings of the Chemical society.
Closed stack:1(1965)-35(1999)
Chemistry international. Closed stack:1979:3-2003
Chemistry letters. Available online
Closed stack:1974-
Chemistry of heterocyclic compounds Available online
Order articles in LUBITO 1(1965)-29(1993)
Chemistry of materials.
Available online
Closed stack:6(1994)-15 (2003)
ChemMedChem. Available online
ChemPhysChem. Available online
ChemPhotoChem. Available online
ChemSusChem. Available online
Closed stack:1(2008)4-2(2009)2
Chemtech.
Preceding title: Industrial and Engineering Chemistry.
Closed stack:1(1971)-29(1999) 1972-1985 med ryggtitel Chemical Technology
Chemtracts. (1997)
Preceding title: from title below. Chemtracts. Inorganic chemistry.
Closed stack:10(1997)-11(1998)
Chemtracts. Analytical, physical and inorganic chemistry.
Continued by title below. Chemtracts. Inorganic chemistry.
Closed stack:1(1989)-2(1990)
Chemtracts. Inorganic chemistry.
Continued by title above. Chemtracts.
Closed stack:3(1991)-8(1996):3
Chemtracts. Organic chemistry. Closed stack:1(1988)1; 2 (1989)2-6; 3(1990)1-6; 4 (1991)1,3-6; 5(1992)-13(2000) Gaps
Chilton´s food engineering international.
Closed stack:1(1976)-10(1985)
Chimia. Available online
Closed stack:1(1947)-41(1987)
Chromatographia. Closed stack: 1(1969)-50(1999), 69(2009)-75(2011)
Supplement 69(2009), 71(2010), 73(2011):1
Chromatographic reviews.
Available online
Chymia.
Closed stack:1(1948)-12(1967)
Coal processing technology.
Closed stack:1(1974)-7(1981)
CODATA bulletin. Closed stack:52(1984)-69(1988)
Collection of Czechoslovak chemical communication.
1(1929)-15(1950) Placed on title: Collection des travaux chimiques de Tchéchoslovaquie.

Closed stack:1(1929) - 70(2005)
Colloid and polymer science. Available online
Closed stack:252(1974)-266(1988)
Colloids and surfaces.
Continued by title below. Colloids and surfaces. A. Physicochemical and engineering aspects, och Colloids and surfaces. B. Biointerfaces.
Available online
Colloids and surfaces. A. Physicochemical and engineering aspects. Available online
Colloids and surfaces. B. Biointerfaces. Available online
Comments on modern chemistry. A, Comments on inorganic chemistry. Closed stack:3(1983)- 20(1999)
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l´Académie des sciences. Ser.C. Closed stack: 262(1966)-291(1980)
Contemporary topics in polymer science. Closed stack:1(1976)publ. 1978- 5 (1984)
Contributions to the scientific literature from the Central Research and Development Department, E. I. Du Pont de Nemours & Company. Closed stack:1961-1972
Coordination chemistry reviews.
Available online
CPE Chemical & process engineering (1964)
Preceding title: CPE Chemical & process engineering & atomic world
Continued by Process engineering
Closed stack:45(1964)-53(1972)
CPE Chemical & process engineering & atomic world
Preceding title: Chemical and process engineering
Continued by CPE Chemical & process engineering (1964)
Closed stack:42(1961)-44(1963)
CRC Critical reviews in analytical chemistry.
Continued by Critical reviews in analytical chemistry.
Closed stack:5(1975)-20(1989)
Critical reviews in analytical chemistry.
Preceding title: CRC Critical reviews in analytical chemistry.
Available online
Closed stack:21(1989)- 33(2003)
Critical reviews in food science and nutrition.
Preceding title below.

Available online
Closed stack:6(1975)- 43(2003)
Critical reviews in food technology.
Continued by title above.
Closed stack:1(1970)-5(1974)
Croatica chemica acta.
Preceding title: Arhiv za kemiju.
Available online
Closed stack:28(1956)-82(2009)1
Cryobiology.
Available online
Crystal structure communications. Closed stack:1(1972)-11(1982)
CSIRO food preservation quarterly.
Continued by title below. CSIRO ...
Closed stack:29(1969)-30(1970)
CSIRO food research quarterly.
Preceding title: from title above. CSIRO ...
Closed stack:31(1971)-45(1985)
Current chemical reactions. CRC. Closed stack:1(1979)-2(1980)
BACK TO INDEX
Dairy industries.
Continued by title below.
Closed stack:16(1951)-23(1958),27(1962)-40(1975)
Dairy industries international.
Preceding title above.
Available online
Closed stack:41(1976)-48(1983)
Dairy science abstracts. Closed stack:1(1939)-61(1999)
Dalton.
Preceding title: Journal of the Chemical society. Dalton transactions.
Available online
Closed stack:2000-2009
Dansk kemi.
Preceding title: Kemisk maanedsblad og nordisk handelsblad for kemisk industri.
Available online
Closed stack:46(1965)-56(1975):5
Derwent journal of synthetic methods.
Preceding title: Journal of synthetic methods.
Closed stack:22(1996)-25(1999)
Deutsche Lebensmittel-Rundschau. Closed stack:61(1965)-81(1985)
Deutsche Milchwirtschaft.
Preceding title: Molkerei- und Käserei-Zeitung.
Closed stack:20(1969)-34(1983), 37(1986)-50(1999)
Deutsche Molkerei-Zeitung. Closed stack:85(1964)-104(1983)
Discussions of the Faraday society.
Continued by Faraday discussions of the Chemical Society.
Available online
Closed stack:1(1947)-52(1971)
Doklady Chemistry.
Preceding title: Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Chemistry section.
Available online
Closed stack:148(1963)- 399(2004)
Doklady Physical chemistry. Available online
Closed stack:160(1965)-305(1989):3
Drying technology.
Available online
Closed stack:5(1987)-12(1994)

BACK TO INDEX
Education in chemistry. Closed stack:7(1970)-30(1993)
Electroanalysis. Available online
Closed stack:1(1989)- 14(2002)
Electrochimica acta.
Available online
Elementa.
Preceding title: Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi.
Closed stack:21(1938)- 87(2004)
Elementär matematik, fysik och kemi : tidskrift
Continued by title above.
Closed stack:16(1933)-20(1937)
EMBO Journal. Available online
The Enzymes. Available online
Closed stack:1(1970)-20(1992)
Europa-Chemie. Closed stack:1963-1983
European biophysics journal. Available online
Closed stack:12(1985)-23(1995)
European food research and technology
Preceding title: Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung. A, Food research and technology
Available online
Closed stack:209(1999)-215(2002)

European journal of applied microbiology.
Continued by title below and fulltext included in Applied Microbiology and biotechnology

 

Available online
Closed stack:1(1975)-4(1977)
European journal of applied microbiology and biotechnology
Preceding title above.
Continued by and fulltext included in Applied Microbiology and biotechnology.
Available online
Closed stack:5(1978)-18(1983)
European journal of biochemistry.
Continued by and fulltext included in Febs journal
Available online
Closed stack:1(1967)- 271(2004)
European journal of clinical nutrition.
Preceding title: Human nutrition. Applied nutrition och Human nutrition. Clinical nutrition.
Available online
Closed stack:42(1988)-60(2006)
European journal of inorganic chemistry.
Preceding title: Bulletin de la Société chimique de France, Bulletin des sociétés chimiques belges, Chemische Berichte, Gazzetta chimica italiana och Liebigs Annalen.

Available online
Closed stack:1998- 2002
European journal of lipid science and technology.
Preceding title: Fett/Lipid
Available online
Closed stack:102(2000) - 104(2002)
European journal of organic chemistry.
Preceding title: Bulletin de la Société chimique de France, Bulletin des sociétés chimiques belges, Chemische Berichte, Gazzetta chimica italiana och Liebigs Annalen.

Available online
Closed stack:1998- 2002
European plastics news.
Preceding title: Europlastics monthly
Closed stack:1(1974)-21(1993):2
European polymer journal.
Available online
Europlastics monthly.
Continued by European plastics news.
Closed stack:45(1972):4-47(1974):4.
BACK TO INDEX
Faraday discussions.
Preceding title below.
Available online
Closed stack:91(1991)-109(1998)
Faraday discussions of the Chemical society.
Preceding title: Discussions of the Faraday Society.
Continued by title above. Faraday discussions.
Available online
Closed stack:53(1972)-90(1990)
Farm and food research. Closed stack:1(1970)-16(1985):1-3 Gaps.
Febs journal.
Preceding title: European journal of biochemistry
Avaialable online
Closed stack:272(2005):1 -24
FEBS letters. Available online
Fett.
Preceding title below. Fette, Seifen, Anstrichmittel
Continued by title below. Fett/Lipid.
Closed stack:89(1987)-97(1995)
Fett/Lipid.
Preceding title above.: Fett.
Continued by European journal of lipid science and technology.
Closed stack:98(1996)-101(1999)
Fette, Seifen, Anstrichmittel.
Continued by title above. Fett.
Closed stack:60(1958)-88(1986)
Finnish chemical letters. Closed stack:13(1986)-16(1989)
Fleischwirtschaft. Closed stack:45(1965)-65(1985)
Food Australia.
Preceding title: Food technology in Australia.
Closed stack:41(1989)-45(1993)
Food chemistry.
Available online
Food engineering. Closed stack:37(1965)-47(1975) Gaps.
Food in Canada. Closed stack:32(1972)-42(1982)
Food manufacture. Closed stack:38(1963)-61(1986):1/2
Food manufacture and distributor.
Continued by Australian food manufacture and distributor.
Closed stack:38(1969)-40(1971); 61(1968)1-2
Food microstructure.
Continued by Food structure
Closed stack:4(1985)-8(1989)
Food processing and marketing.
Continued by title below.
Closed stack:33(1965)-38(1969)
Food processing industry.
Preceding title above.
Closed stack:38(1969)-51(1982)
Food product development. Closed stack:6(1972)-15(1981)
Food science abstracts. Closed stack:1(1967)-3(1969)
Food science and technology.
See: Lebensmittel- Wissenschaft und Technologie.
Food service magazine.
Continued by title below.
Closed stack:31(1969)-34(1972):4.
Food service marketing.
Preceding title above.:
Closed stack:34(1972):5-43(1981).
Food structure.
Preceding title: Food microstructure
Available online
Closed stack:9(1990)-12(1993)
Food technology.
Closed stack:19(1965)-20(1966), 23(1969)- 59(2005)
Food technology in Australia.
Continued by Food Australia.
Closed stack:21(1969)-40(1988):8
Food trade review. Closed stack:39(1969)-47(1977)
Forskning och framsteg. The library:2008-
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe. Available online
Closed stack:1(1938)-78(1999)
Fortschritte der chemischen Forschung.
Continued by Topics in current chemistry.
Closed stack:1(1949)-39(1973)
Fortschritte der Hochpolymeren-Forschung.
Available online
See: Advances in polymer science
Fortschritte der Verfahrenstechnik.
Continued by title below.
Closed stack:1(1954)-9(1971)
Fortschritte der Verfahrenstechnik.Abt A-F
Preceding title above.:
Closed stack:10(1971)-23(1985)
Fouling prevention research digest. Closed stack:3(1981)-13(1991)
Fresenius journal of analytical Chemistry.
Preceding title below. Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie.
Continued by: Analytical and bioanalytical chemistry
Available online in Analytical and bioanalytical chemistry
Closed stack:336(1990)-365(1999)
Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie.
Preceding title: Zeitschrift für analytische Chemie.
Continued by title above.

Available online in Analytical and bioanalytical chemistry
Closed stack:128(1947)-335(1989)
Uppställd på Zeitschrift...

 
Fuel processing technology.
Available online
BACK TO INDEX
Gas chromatography abstracts.
Continued by title below.
Closed stack:1958-1972
Gas and liquid chromatography abstracts
Preceding title above.
Closed stack:1973-1977
Gazzetta chimica italiana.
Continued by European journal of inorganic chemistry, European journal of organic chemistry.
Closed stack:99(1969)-127(1997)
German chemical engineering.
Continued by Chemical engineering & technology.
Closed stack:5(1982)-9(1986)
Getreide, Mehl und Brot. Closed stack:35(1981)-53(1999)
Glycobiology. Available online
Closed stack:3(1993)- 10(2000):9 Gaps.
Glycoconjugate journal. Available online
Closed stack:8(1991)-18(2001) Gaps.
GV-Praxis. Closed stack:23(1983)-25(1985)
BACK TO INDEX

Heat and Mass Transfer : Wärme- und Stoffübertragung
Preceding title: Wärme- und Stoffübertragung

Available online
Helvetica chimica acta.
Available online
Library periodicals:1(1918)- 85(2002)
Heterocycles. Closed stack:1(1973)-51(1999)
Heterocyclic communications. Available online
Closed stack:1(1994)-3(1997) Gaps.
High polymers. Closed stack:1(1940)-28(1973)
HRC and CC.
Continued by title below
Closed stack:1(1978)-11(1988)
HRC. Journal of high resolution chromatography
Preceding title above.
Partly available online in Journal of Separation Science
Closed stack:12(1989)- 22(1999)
HTFS Digest. Closed stack:25(1992)-26(1993)
Human nutrition. Applied nutrition.
Continued by European journal of clinical nutrition.
Closed stack:40(1986)-41(1987)
Human nutrition. Clinical nutrition.
Continued by European journal of clinical nutrition.
Closed stack:40(1986)-41(1987)
Hydrocarbon processing. Available online
Closed stack:47(1968):9-71(1992):1-7
BACK TO INDEX
ICIS chemical business. Library:2014-2017 Gaps
Some issues only published online
Indian journal of chemistry. Closed stack:1(1963)-12(1974)
Indian journal of chemistry. Sect. A. Available online
Closed stack:16(1978)-38(1999)
Indian journal of chemistry. Sect. B. Available online
Closed stack:16(1978)-38(1999)
Indian journal of dairy science. Closed stack:18(1965)-25(1972),28(1975)-30(1977)
Industrial and engineering chemistry.
Continued by
Chemtech.
Available online
Closed stack:31(1939)-62(1970)
Industrial and engineering chemistry. Analytical edition.
Continued by Analytical chemistry.
Available online in Analytical chemistry
Closed stack:11(1939)-18(1946)
Industrial and engineering chemistry. Fundamentals.
Continued by
Industrial and engineering chemistry research.
Available online:
1(1962)-25(1986)
Industrial and engineering chemistry. Process design and development.
Continued by
Industrial and engineering chemistry research.
Available online
Closed stack:1(1962)-25(1986)
Industrial and engineering chemistry. Product research and development.
Continued by title below. Industrial and engineering chemistry research.
Available online
Closed stack:1(1962)-25(1986)
Industrial and engineering chemistry research.
Preceding title: Industrial and engineering chemistry. Fundamentals
Available online
Closed stack:26(1987)- 43(2004)
Industrie Laitiere.
Continued by Revue Laitiere Francaise.
Closed stack:28(1949)-148(1959); 1965:217-227 
Industries alimentaires et agricoles. Closed stack:82(1965)-102(1985) Gaps.
Inform = International news on fats, oils and related materials Closed stack:1(1990)- 11(2000)
Inorganic and nuclear chemistry letters.
Continued by Polyhedron.
Available online
Inorganic chemistry. Available online
Closed stack:1(1962)-44(2005)
Inorganic chemistry communications.
Ersätter 'Communication section' i Inorganica chimica acta, Polyhedron och Journal of organometallic chemistry.
Available online
Closed stack:1(1998)
Inorganic reaction mechanisms. Closed stack:5(2003):1-6(2008):4
Inorganic syntheses. Library Ref. Handbok Oorganisk kemi:1(1939)-34(2004)
Inorganica chimica acta. Available online
Inorganica chimica acta. Reviews.
Available online
International chemical engineering. Closed stack:6(1966)-33(1993)
International dairy federation. Annual bulletin. Closed stack:1960-1977
International dairy federation. Bulletin. Closed stack:1978-1985
International dairy federation. News. Closed stack:1973-1984
International dairy journal.
Preceding title:: Netherlands milk and dairy journal.
Available online
International journal of biochemistry & cell biology.
Available online
International journal of biological macromolecules.
Available online
International journal of chemical kinetics. Available online
Closed stack:1(1969)-34(2002)
International journal of environmental analytical chemistry Available online
Closed stack:87(2007)-93(2013):6/10
International journal of food science & technology.
Preceding title: Journal of food technology.
Available online
Closed stack:22(1987)- 38(2003)
International journal of food sciences and nutrition. Available online
Closed stack:43(1992), 44(1993):2-47(1996):1,5,6
International journal of heat and mass transfer. Available online
International journal of peptide and protein research.
Preceding title: International journal of protein research.
Continued by Journal of peptide research.
Available online under current title Chemical biology & drug design
Closed stack:4(1972):2-48(1996)
International journal of physical chemistry.
Preceding title:Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie.
Continued by Berichte der Bunsen-Gesellschaft.
Closed stack:95(1991)-98(1994)
International journal of protein research.
Continued by International journal of peptide and protein research.
Available online under current title Chemical biology & drug design
International journal of refrigeration.
Available online
International journal of sulfur chemistry.
Preceding title below. Part A, B, C.
Continued by Phosphorus and sulfur and the related elements.
Closed stack:8(1973/76)
International journal of sulfur chemistry. Part A.
Continued by title above.
Closed stack:1(1971)-2(1972)
International journal of sulfur chemistry. Part B.
Preceding title: Quarterly reports on sulfur chemistry.
Continued by title above. International journal of sulfur chemistry.
Closed stack:6(1971)-7(1972)
International journal of sulfur chemistry. Part C.
Preceding title: Mechanisms of Reactions of Sulfur Compounds.
Continued by title above. International journal of sulfur chemistry.
Closed stack:6(1971)-7(1972)
Ion-selective electrode reviews.
Continued by Selective electrode reviews.
Available online
Closed stack :1(1979)-9(1987)
Irradiation des aliments. English edition Food irradiation.
Continued by Food irradiation information
Closed stack:1(1960)-11(1971)
Gaps.
Israel journal of chemistry. Available online
Closed stack:1(1963)-36(1996)
Italian journal of food science. Available online
Closed stack:4(1992)-8(1996)
IUBMB life
Preceding title: Biochemistry and molecular biology international
http://ariel.ingentaselect.com/vl=2005407/cl=42/nw=1/rpsv/cw/tandf/15216543/contp1.htm
Closed stack:48(1999) - 58(2006)
BACK TO INDEX


JACS. See: Journal of the American chemical society.
Jahresbericht/Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel Annual report. Closed stack:1976-1979, 1981, 1986-2003
Japanese journal of dairy and food science. Closed stack:25(1976)-29(1980)
Japanese journal of dairy science. Closed stack:15(1966)-24(1975)
Journal für praktische Chemie.
Continued by title below.

Closed stack:1(1870)-333(1991)
Journal für praktische Chemie, Chemiker-Zeitung.
Preceding title above.: Journal für praktische Chemie och
Chemikerzeitung
Continued by: Advanced Synthesis & Catalysis.
Available online in Advanced Synthesis & Catalysis
Closed stack:334(1992)-335(1993)
Journal of agricultural and food chemistry.
Available online
Closed stack:17(1969)- 53(2005)
Journal of the American chemical society.
Volumes 37-59 includes Proceedings of the American chemical society with another side numbering.
Available online
Closed stack:1(1879)-136(2014)
Journal of the American oil chemist´s society. Available online
Closed stack:25(1948)-85(2008)
Journal of analytical and applied pyrolysis.
Available online
Journal of analytical atomic spectrometry. Available online
Closed stack:2(1987)-8(1993)
Journal of analytical chemistry. Preceding title below. Available online
Closed stack:46(1991):11:2-54(1999)
Journal of analytical chemistry of the USSR.
Continued by title above.
Closed stack:11(1956)-46(1991):11:1
Journal of AOAC international.
Preceding title: Journal of the Association of Official Analytical Chemists.
Available online
Closed stack:75(1992)-82(1999)
Journal of applied biochemistry.
Continued by Biotechnology and applied biochemistry.
Closed stack:1(1979):1,5-6, 2(1980)-7(1985)
Journal of applied chemistry.
Continued by title below.
Closed stack:1(1951)-20(1970)
Journal of applied chemistry and biotechnology.
Preceding title above.
Continued by Journal of chemical technology and biotechnology.
Closed stack:21(1971)-28(1978)
Journal of applied crystallography. Available online
Closed stack:1(1968)-26(1993)
Journal of applied electrochemistry. Available online
Closed stack:1(1971)-29(1999)
Journal of applied polymer science. Available online
Closed stack:10(1966)-74(1999)
Journal of the Association of Official Analytical Chemists.
Continued by Journal of AOAC international.
Continues from title above.
Closed stack:49(1966)-74(1991)
Journal of biochemical and biophysical methods.
Available online
Journal of biochemistry.
Available online
Closed stack:38(1951)-154(2013)
Journal of biological chemistry.
Available online
Also order articles in LUBITO
Journal of biomolecular structure and dynamics. Available online
Closed stack:1(1983)-7(1989/90)
Journal of carbohydrate chemistry. Available online
Closed stack:3(1984)-18(1999)
Journal of catalysis. Available online
Journal of cellular biochemistry. Available online
Closed stack:18(1982)-82(2002)
Journal of cereal science. Available online
Closed stack:1(1983)-44(2006)
Journal of chemical and engineering data.
Available online
Closed stack:9(1964)-48(2003)
Journal of chemical education.
Available online
Closed stack:4-94 (1927-2017) Missing: Vol. 92 2015
Journal of chemical engineering of Japan.
Closed stack:28(1995)-32(1999) på vagn
Journal of chemical information and computer sciences.
Available online
Order articles in LUBITO: 15(1975)-43(2003)
Journal of chemical physics.

Available online
Also order articles in LUBITO:1(1933)-119(2003)

Journal of chemical research. Miniprint. Available online
Closed stack:1977-1999
Journal of chemical research. Synopses. Available online
Closed stack:1977- 2000
Journal of the Chemical society.
Continued by Journal of the Chemical society.Abstracts och
Journal of the Chemical society.Transactions.
Available online
Also order articles in LUBITO:1871-1877
Journal of the Chemical society. (1926)
Preceding title: Journal of the Chemical society. Transactions.
Continued by Journal of the Chemical society.A, B och C.

Available online
Also order articles in LUBITO 1926-1965

 

Journal of the Chemical society. A: Inorganic, physical and theoretical chemistry.
Preceding title: Journal of the Chemical society. (1926)
Continued by Journal of the Chemical Society. Dalton transactions.
Available online
Also order articles in LUBITO:1966-71
Journal of the Chemical society. Abstracts.
Consists of Journal of the Chemical society even numbers. Continues from title above.
Available online
Also order articles in LUBITO: 34(1878)-128(1925)
Journal of the Chemical society. B: Physical organic chemistry.
Preceding title:Journal of the Chemical society. (1926)
Continued by Journal of the Chemical Society. Perkin transactions. II.
Available online
Also order articles in LUBITO: 1966-1971
Journal of the chemical society. C: Organic chemistry.
Preceding title:Journal of the Chemical society. (1926)
Continued by Journal of the Chemical Society. Perkin transactions. I.
Available online
Also order articles in LUBITO:1966-71
Journal of the Chemical society. D: Chemical communications.
Preceding title: Chemical communications.
Continued by title below. Journal of the Chemical Society. Chemical communications.
Available online
Also order articles in LUBITO:1969-71
Journal of the Chemical society. Chemical communications.
Preceding title: from title above. Journal of the Chemical society. D
Continued by Chemical communications.

Available online
Closed stack:1972-1995

Journal of the Chemical society. Dalton transactions.
This links to Dalton Transactions. Browse to find this journal. Preceding title: Journal of the Chemical society. A.
Continued by Dalton
Available online
Closed stack:1972-1999
Journal of the Chemical society. Faraday transactions.
Preceding title below. I, II
Continued by PCCP. Physical chemistry chemical physics
Available online
Closed stack:86(1990)-94(1998)
Journal of the Chemical society. Faraday transactions 1.
Preceding title: Transactions of the Faraday Society.
Continued by title above. Journal of the Chemical society. Faraday transactions.
Available online
Closed stack:68(1972)-85(1989)
Journal of the Chemical society. Faraday transactions 2.
Preceding title: Transactions of the Faraday Society.
Continued by title above. Journal of the Chemical society. Faraday transactions.
Available online
Closed stack:68(1972)-85(1989)
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions. I.
Preceding title: Journal of the Chemical society. C. Forts. See: Organic & biomolecular chemistry
Available online
Closed stack:1972- 2002
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions. II.
Preceding title: Journal of the Chemical society. B. Forts. See: Organic & biomolecular chemistry
Available online
Closed stack:1972- 2002
Journal of the Chemical society. Transactions.
Consists of Journal of the Chemical society, uneven numbers.
Preceding title: Journal of the Chemical society.
Continued by Journal of the Chemical society(1926).
Available online
Also order articles in LUBITO:33(1878)-127(1925)
Journal of chemical technology and biotechnology.
Preceding title: Journal of applied chemistry & biotechnology. Continued by title below. P.A. Chemical technology, P.B. Biotechnology.

Closed stack:29(1979)-32(1982)
Journal of chemical technology and biotechnology. (1986)
Preceding title below. P.A. Chemical technology, P.B. Biotechnology.
Available online
Closed stack:36(1986)-48(1990)
Journal of chemical technology and biotechnology. P.A. Chemical technology.
Continued by title above. Journal of chemical technology and biotechnology (1986)
Closed stack:33(1983)-35(1985)
Journal of chemical technology and biotechnology. P.B. Biotechnology.
Continued by title above. Journal of chemical technology and biotechnology (1986)
Closed stack:33(1983)-35(1985)
Journal of chemical thermodynamics.
Available online
Journal of chromatographic science.
Preceding title: Journal of gas chromatography.
Available online
Closed stack:7(1969)-37(1999)
Journal of chromatography.
Continued by title below. del A, B
Available online
Journal of chromatography. A. Preceding title above. Available online
Journal of chromatography. B.
Preceding title above.
Available online
Journal of colloid and interface science.
Preceding title below.
Available online
Journal of colloid science.
Continued by title above.
Available online
Journal of computational chemistry.
Available online
Closed stack:5(1984)- 23(2002)
Journal of computer-aided molecular design. Available online
Closed stack:1(1987)-16(2002)
Journal of coordination chemistry. Available online
Closed stack:1(1971)-45(1998)
Journal of dairy research.
Available online
Closed stack:39(1972)- 70(2003)
Journal of dairy science. Available online
Closed stack:51(1968):12-82(1999)
Journal of dispersion science and technology. Available online
Closed stack:1(1980)-28(2007) Gaps
Journal of electroanalytical chemistry.
Continued by title below.Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry.
Available online
Journal of electroanalytical chemistry (1992).
Preceding title below.
Available online
Journal of electroanalytical chemistry and interfacial electrochemistry.
Preceding title: from title above.Journal of electroanalytical chemistry.
Bound with title above.
Continued by title above. Journal of electroanalytical chemistry (1992).
Available online
Journal of the Electrochemical society.

Available online
Closed stack:104(1957) - 152(2005), 153(2006):1-2, 10-12

Journal of fluorine chemistry.
Available online
Journal of food biochemistry. Available online
Closed stack:1(1977)-7(1983)
Journal of food composition and analysis.
Available online
Journal of food engineering. Available online
Journal of food process engineering.
Available online
Closed stack:1(1977)- 28(2005)
Journal of food protection.
Preceding title: Journal of milk and food technology.
Available online
Closed stack:40(1977)-62(1999)
Journal of food science.
Available online
Closed stack:26(1962)-73(2008)
Journal of food science and technology. Available online
Closed stack:6(1969) - 42(2005)
Journal of food service systems.

Fulltext via Journal of Food Service

Available online
3(1984)-8:1(1994) Gaps.
Journal of food technology.
Continued by International journal of food science and technology.
Available online in International journal of food science and technology
Closed stack:1(1966)-21(1986)
Journal of gas chromatography.
Continued by Journal of chromatographic science.
Closed stack:1(1963)-6(1968)
Journal of general chemistry of the USSR.
Continued by Russian journal of general chemistry.
Closed stack:27(1957)-62(1992/1993)
Journal of heterocyclic chemistry. Available online
Closed stack:8(1971)-42(2005)
Journal of inorganic and nuclear chemistry.
Continued by Polyhedron.
Available online
Journal of liquid chromatography.
Continued by title below.
Closed stack:1(1978)-18(1995)
Journal of liquid chromatography and related technologies.
Preceding title above.
Available online
Closed stack:19(1996)-25(2002) samt 28(2005)
Journal of macromolecular science. A. Chemistry.
Continued by title below.
Closed stack:9(1975)-28(1991)
Journal of macromolecular science. A. Pure and applied chemistry .
Preceding title above.
Available online
Closed stack:29(1992)-39(2002), 42(2005) 
Journal of macromolecular science. B. Physics.
Available online
Closed stack:11(1975)-41(2002)
Journal of macromolecular science. C. Reviews in macromolecular chemistry.
Continued by title below.
Closed stack:13(1975)-21(1982)
Journal of macromolecular science. C. Reviews in macromolecular chemistry and physics.
Preceding title above.
Continued by title below
Available online in title below
Closed stack:22(1983)- 40(2000)
Journal of macromolecular science. C. Polymer reviews.
Preceding title above.

Available online
Closed stack:41(2001)- 45(2005)
Vol. 42-43 is missing

Journal of materials chemistry.
Available online
Closed stack:6(1996)- 16(2006)
Journal of materials research. Available online
Closed stack:1(1986)-12(1993)
Journal of medicinal chemistry. Available online
Also order articles in LUBITO
Journal of microbiological methods.
Avaialble online
Closed stack:1(1983)-10(1989)
Journal of microcolumn separations. Available online
Closed stack:1(1989)-11(1999)
Journal of micronutrient analysis. Closed stack:1(1985)-8(1990)
Journal of milk and food technology.
Continued by Journal of food protection.
Available online in Journal of food protection
Closed stack:24(1961), 28(1965)-32(1969)
Journal of molecular biology.
Available online
Journal of molecular catalysis.
Continued by title below. A,B.
Available online
Journal of molecular catalysis. A. Chemical
Preceding title above.
Available online
Journal of molecular catalysis. B. Enzymatic
Preceding title above.
Available online
Journal of molecular liquids.
Preceding title: Advances in molecular relaxation and interaction processes.
Available online
Journal of molecular spectroscopy. Available online
Journal of Molecular Structure. Available online
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. Available online
Journal of natural products. Available online
Closed stack:43(1980)- 66(2003)
Journal of non-equilibrium thermodynamics. Available online
Closed stack:7(1982)-18(1993)
Journal of nutrition. Available online
Closed stack:132(2002)-135(2005)
Journal of organic chemistry. Available online
Closed stack:1(1936)- 73(2008)
Gaps.
Journal of organic chemistry of the USSR.
Continued by Russian journal of organic chemistry.
Closed stack:1(1965)-28(1992)
Journal of organometallic chemistry. Available online
Journal of peptide research.
Preceding title: International journal of peptide and protein research.
Available online
Closed stack:49(1997)-54(1999)
Journal of photochemistry.
Continued by title below.Journal of photochemistry and photobiology. A, B.
Available online
Journal of photochemistry and photobiology. A. Chemistry
Preceding title above.
Available online
Journal of physical and chemical reference data. Available online
Closed stack:1(1972)-2(1973)
Journal of physical and colloid chemistry.
Preceding title below. Journal of physical chemistry (1896) Continued by title below.
Available online
Closed stack:51(1947)-55(1951)
Journal of physical chemistry (1896).
Continued by Journal of physical and colloid chemistry.
Available online
Closed stack:1(1896)-50(1946)
Journal of physical chemistry (1952).
Preceding title: Journal of Physical and collois chemistry
Continued by title below.Journal of physical chemistry. A, B.
Available online
Closed stack:56(1952)-100(1996)
Journal of physical chemistry.A, Molecules, spectroscopy, kinetics, environment, & general theory
Föreg. se Journal of physical chemistry.
Available online
Closed stack:101(1997)- 110(2006)
Journal of physical chemistry. B, Materials, surfaces, interfaces, & biophysical
Föreg. se Journal of physical chemistry.
Continued by title below.
Closed stack:101(1997):1-15
Journal of physical chemistry. B, Condensed matter, materials, surfaces, interfaces, & biophysical
Preceding title above.
Available online
Closed stack:101(1997):16- 110(2006)
Journal of polymer engineering.
Preceding title: Polymer engineering reviews.
Available online
Closed stack:5(1985)-15(1996)
Journal of polymer science.
Continued by Biopolymers och nedan Part A,B,C.
Closed stack:1(1946)-62(1962)
Journal of polymer science. A. General papers.
Preceding title above.
Continued by title below. A1, A2.
Closed stack:1(1963)-3(1965)
Journal of polymer science. A. Polymer chemistry.
Preceding title: Journal of polymer science. Polymer chemistry edition, Journal of polymer science. C.
Partly available online
Closed stack:24(1986):2- 40(2002)
Journal of polymer science. A1. Polymer chemistry.
Preceding title: Journal of polymer science. A. General papers.
Continued by Journal of polymer science. Polymer chemistry edition.
Available online
Closed stack:4(1966)-10(1972)
Journal of polymer science. A 2. Polymer physics.
Preceding title: Journal of polymer science. A. General papers.
Continued by Journal of polymer science. Polymer physics edition.
Closed stack:4(1966)-10(1972)
Journal of polymer science. B. Polymer letters.
Preceding title: Journal of polymer science.
Continued by Journal of polymer science. Polymer letters edition.
Closed stack:1(1963)-10(1972)
Journal of polymer science. B. Polymer physics.
Preceding title: Journal of polymer science. Polymer physics edition, Journal of polymer science. C. Polymer letters.
Partly available online
Closed stack:24(1986):2- 40(2002)
Journal of polymer science. C. Polymer letters.
Preceding title: Journal of polymer science. Polymer letters edition.
Continued by Journal of polymer science. A. Polymer chemistry, Journal of polymer science. B, Polymer physics.
Closed stack:24(1986):2-28(1990):13
Journal of polymer science. C. Polymer symposia.
Preceding title: Journal of polymer science.
Continued by Journal of polymer science. Polymer symposia.
Closed stack:1(1963)-39(1972)
Journal of polymer science. Polymer chemistry edition.
Preceding title: Journal of polymer science. A-1.
Continued by Journal of polymer science. A. Polymer chemistry.
Available online
Closed stack:11(1973)-23(1985)
Journal of polymer science. Polymer letters edition .
Preceding title: Journal of polymer science. B.
Continued by Journal of polymer science. C. Polymer letters.
Closed stack:11(1973)-23(1985)
Journal of polymer science. Polymer physics edition .
Preceding title: Journal of polymer science. A-2.
Continued by Journal of polymer science. B. Polymer physics.
Closed stack:11(1973)-23(1985)
Journal of polymer science. Polymer symposia .
Preceding title: Journal of polymer science. C. Polymer symposia.
Closed stack:40(1973)-75(1993)
Journal of separation process technology. Closed stack:1(1979/80)-10(1989)
Journal of solid-phase biochemistry. Available online in Applied Biochemistry and Biotechnology
Closed stack:1(1976)-5(1980)
Journal of solid state chemistry.
Available online
Journal of solution chemistry. Available online
Closed stack:1(1972)-28(1999)
Journal of structural chemistry.
Available online
Closed stack:1(1960)- 44(2003)
Vol.40 (1999) is missing
Journal of synthetic methods.
Continued by Derwent Journal of synthetic methods.
Closed stack:8(1982)-21(1995)
Journal of texture studies. Available online
Closed stack:1(1969/70)- 36(2005)
Journal of the Indian chemical society. Closed stack:5(1928)-16(1939)
Journal of the science of food and agriculture.
Available online
Closed stack:20(1969)- 82(2002)
Journal of the Society of dairy technology. Available online
Closed stack:17(1964)-32(1979)
Journal of vinyl and additive technology.
Preceding title below.
Available online
Closed stack:1(1995)- 11(2005)
Journal of vinyl technology.
Continued by title above.
Closed stack:1(1983)-16(1994)
Justus Liebig´s Annalen der Chemie.
Preceding title: Annalen der Chemie und Pharmacie
Continued by Liebigs Annalen der Chemie.
The library, periodicals:1874-1978
BACK TO INDEX
KC-kalendern. Closed stack:1(1970)-40(2009)
Kemisk maanedsblad og nordisk handelsblad for kemisk industri.
Continued by Dansk kemi.
Closed stack:13(1932)-45(1964)
Kemisk tidskrift.
Preceding title: Svensk kemisk tidskrift.
Continued by title below. Kemisk tidskrift, Kemivärlden.
Closed stack:81(1969)-105(1993); 1994-1999

Kemisk tidskrift.
Preceding title: Kemivärlden, Biotech, Kemisk tidskrift

Library: 2019:1-
Kemiska notiser.
Continued by Svensk kemisk tidskrift.
Closed stack:1887-1888
Kemivärlden.
Continued by Kemisk tidskrift, Kemivärlden.
Closed stack:1(1992)-2(1993):8
Kemivärlden, Biotech, Kemisk tidskrift
Preceding title: Kemisk tidskrift, Kemivärlden
Continued by: Kemisk tidskrift och Life Science Sweden with Kemivärlden
Closed stack:2006:9-2018:8
Gaps.
Kieler milchwirtschaftliche Forschungsberichte. Closed stack:3(1951)-51(1999)
Kinetics and catalysis. Available online
Closed stack:25(1984)-40(1999)
Kunststoffe. Order articles in LUBITO
BACK TO INDEX
Laboratory practice. Closed stack:15(1966)-31(1982)
Lait. Avaialble online
Closed stack:33(1953)-63(1983)624 Gaps.
Langmuir.
Available online
Closed stack:6(1990)- 19(2003)
LC-GC: magazine of liquid and gas chromatography Closed stack:8(1990)-11(1993)
Lebensmittel-Technologie. Closed stack:6(1973), 13(1980)-17(1984)
Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie / LWT Food Science and Technology
Available online
Closed stack:2(1969)-31(1998)
Liebigs Annalen.
Preceding title below.
Continued by European journal of inorganic chemistry, European journal of organic chemistry.
Closed stack:1995-1997
Liebigs Annalen der Chemie.
Preceding title: Justus Liebig's Annalen der Chemie.
Continued by title above.
Closed stack:1979-1994

Life science Sweden with Kemivärlden
Preceding title: Kemivärlden, Biotech, Kemisk tidskrift

Library: 2019:2-
Lipids. Available online
Closed stack:20(1985)-35(2000) Gaps.
Livsmedelsteknik. Closed stack:21(1979)-38(1996)
Loss prevention. Closed stack:2(1968)-14(1981)
BACK TO INDEX


Macromolecular chemistry and physics.
Preceding title: Die makromolekulare Chemie.
Available online
Closed stack:195(1994)- 203(2002)
Macromolecular rapid communications.
Preceding title: Die makromolekulare Chemie. Rapid communications.
Available online
Closed stack:15(1994)- 23(2002)
Macromolecular materials and engineering
Preceding title:Angewandte makromolekulare Chemie
Available online
Macromolecular reports: international rapid publications. Closed stack:28(1991)-33(1996)
Macromolecular symposia.
Preceding title: Die makromolekulare Chemie. Macromolecular symposia.
Available online
Closed stack:77(1994)-136(1998)
Macromolecular theory and simulations.
Preceding title: Die makromolekulare Chemie. Theory and simulations.
Available online
Closed stack:3(1994)- 11(2002)
Macromolecules.
Available online
Closed stack:1(1968)- 38(2005) 
Magnetic resonance in chemistry.
Preceding title: Organic magnetic resonance.
Available online
Closed stack:23(1985)- 40(2002)
Magnetic resonance review. Closed stack:1(1972)-12(1987)
Makromolekulare Chemie.
Continued by Macromolecular chemistry and physics.
Closed stack:1(1947)-194(1993), Suppl.1(1975)-15(1989)
Makromolekulare Chemie. Macromolecular symposia.
Continued by Macromolecular symposia.
Closed stack:1(1986)-76(1993)
Makromolekulare Chemie. Rapid communications.
Continued by Macromolecular rapid communications.
Closed stack:1(1980)-14(1993)
Makromoleculare Chemie. Theory and simulations.
Continued by Macromolecular theory and simulations.
Closed stack:1(1992)-2(1993)
Manufacturing chemists.
Preceding title:Chemical age.
Closed stack:52(1981)-58(1987)
Meat science.

Available online
Mechanisms of reactions of sulfur compounds.
Continued by International journal of sulfur chemistry.Part C.
Closed stack:1(1966)-5(1970)
Meddelanden från Sveriges kemiska industrikontor. Closed stack:1(1918)-30(1947)
Meieriposten. Closed stack:54(1965)-81(1992) Gaps
Meieriteknikk. Closed stack:1963-1978
Mejeritidskrift för Finlands svenskbygd.
Continued by MT.
Closed stack:34(1972)-41(1979)
Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University. Series C Chemistry. Closed stack:1(1949)-19(1993)
Mendeleev communications.
Available online
Closed stack:1991- 2002
Metal ions in biological systems. Library:1(1973)- 40(2003)
Methods of biochemical analysis. Library:1(1954)-39(1999)
Methods in enzymology. Available online
Microchemical journal. Available online
Mikrochemie.
Continued by title below.
Available online
Closed stack:1(1923)-24(1938)
Mikrochemie vereinigt mit Mikrochimica acta.
Preceding title above.: Mikrochemie.
Continued by title below. Mikrochimica acta (1953).
Available online
Closed stack:25(1938)-40(1953)
Mikrochimica acta (1937).
Continued by title above. Mikrochemie vereinigt mit Mikrochimica acta
Closed stack:1937 - 1938
Mikrochimica acta (1953).
Continues from title above.Mikrochemie vereinigt mit Mikrochimica acta
Continued by Mikrochimica et ichnoanalytica acta.
Closed stack:1953-1962
Mikrochimica acta (1966).
Preceding title below.
Available online
Closed stack:1966-132(1999)
Mikrochimica et ichnoanalytica acta.
Preceding title: Mikrochimica acta (1953)
Continued by title above.
Available online
Closed stack:1963-1965
Milchwirtschaftliche Berichte aus den Bundesanstalten Wolfpassing und Rotholz. Closed stack:1(1964)-85(1985)
Milchwissenschaft. Closed stack:7(1952)-54(1999)
Milk industry. Closed stack:56(1965)-85(1983)
Milk plant monthly. Closed stack:38(1949)-47(1958)
Milk products journal. Closed stack:44(1953)-53(1962)
Modern dairy. Closed stack:48(1969)-63(1983) Gaps.
Modern kemi. Closed stack:1968-1973
Modern plastics. Closed stack:42(1964)-47(1970)
Modern plastics international. Closed stack:2(1972)-23(1993)
Molecular and cellular biochemistry.
Available online
Closed stack:7(1975)- 241(2002)


Molecular biosystems.
Available online
Closed stack:1(2005)-2(2006)
Molecular crystals.
Continued by title below. Molecular crystals and liquid crystals.
Closed stack:1(1966)-5(1969):3
Molecular crystals and liquid crystals. Available online
Closed stack:5(1969):4-165(1988)
Molecular crystals and liquid crystals bulletin. Closed stack:2(1987)-3(1988)
Molecular physics.
Available online
Closed stack:1(1958)- 101(2004), 104(2006)
Molecular simulation. Available online
Closed stack:5(1990)-7(1991)
Molecular spectroscopy. Closed stack:1(1973)-6(1979)
Molkerei und Käserei-Zeitung.
Continued by Deutsche Milchwirtschaft.
Closed stack:4(1953)-19(1968)
Molkerei-Zeitung.
Continued by Welt der Milch
Closed stack:7(1953)
Uppställd på Welt der Milch
Molocnaja promyslemnost. Closed stack:1950-1982 Gaps.
Monatshefte für Chemie.
Preceding title below.
Available online
Closed stack:99(1968)-130(1999)
Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften.
Continued by title above.
Available online in Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly
Closed stack:85(1954)-98(1967)
MT. Mejeritidskrift för Finlands svenskbygd.
Preceding title: Mejeritidskrift för Finlands svenskbygd.
Closed stack:42(1980)-47(1985)
Maelkeritidende. Closed stack:78(1962)-96(1983) Gaps.
BACK TO INDEX
Nachrichten aus Chemie und Technik
Continued by title below
Closed stack:12(1964)-18(1970)
Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium.
Preceding title above
Closed stack:26(1978)-47(1999)
Natural product reports.
Available online
Closed stack:4(1987)- 20(2003)
Nature.
Available online
Closed stack:159(1947)-2014
Netherlands milk and dairy journal.
Har uppgått i: International dairy journal.
Closed stack:1(1947)-50(1996)
New journal of chemistry.
Preceding title: Nouveau journal de chimie.

Available online
Closed stack:11(1987)- 30(2006)
Some volumes with incorrect title on the spine

New Zealand journal of dairy science and technology. Closed stack:3(1968)-23(1988)
Nouveau journal de chimie.
Continued by New journal of chemistry.
Closed stack:1(1977)-10(1986)
Nutrition abstracts and reviews.
Continued by title below.
Closed stack:22(1952)-36(1966)
44(1974)-46(1976)
Nutrition abstracts and reviews. Series A Human and experimental
Preceding title above.
Closed stack:47(1977)-62(1992)
Nutrition and cancer. Available online
Closed stack:11(1988)-26(1996)
Nutrition and food science.
Preceding title: Review of nutrition and food science.
Available online
Closed stack:1971:22-1993:133
Nutrition research.
Available online
Nyt fra Biocentralen. Closed stack:1969-1973
BACK TO INDEX
Oil and gas journal. Order articles in LUBITO:84(1986)-97(1999)
Organic & biomolecular chemistry.
Preceding title: Journal of the Chemical Society. Perkin transactions I och Journal of the Chemical Society. Perkin transactions II
Available online
Closed stack:1(2003)- 4(2006)
Organic letters.
Available online
Closed stack:1(1999)-6(2004),
9(2007):7-8, 10(2008)
Gaps.
Organic magnetic resonance.
Continued by Magnetic resonance in chemistry.
Closed stack:1(1969)-22(1984)
Organic mass spectrometry. Closed stack:1(1968)-10(1975)
Organic photochemistry. Closed stack:1(1967)-11(1991)
Organic preparations and procedures. Available online
Closed stack:1(1969)-2(1970)
Organic reaction mechanisms. Closed stack:1965-1995
Organic reactivity. Closed stack:28(1993)- 31(1997)
Organic syntheses. Available online
Library Ref Handbok Organisk kemi:1(1921)-76(1999)
Organic syntheses. Collective volume. Available online
Library Ref Handbok Organisk kemi:1(1932)-
Organometallic reactions. Closed stack: 1(1970)-5(1975)
Organometallics.
Available online
Closed stack: 1(1982)- 24(2006)
BACK TO INDEX
PAG Bulletin.
Continued by Food and nutrition bulletin.
Closed stack:1969-1977

Pakistan journal of scientific and industrial research.
Continued by title below

Closed stack:34(1991)54(2011)

Pakistan journal of scientific and industrial research. Series A, Physical sciences.
Preceding title above

 

Available online
Closed stack: Vol. 54 no. 1-3 01/02-09/10 2011 Vol. 55 no. 1,3 Jan./Feb. 2012 Vol. 56 no. 1 Mar. 2013
PCCP. Physical chemistry chemical physics
Preceding title: Journal of the Chemical Society. Faraday transactions
Berichte der Bunsen-Gesellschaft
Available online
Closed stack:1(1999)- 8(2006)
Perspectives in drug discovery and design. Available online
Closed stack:1(1993)- 6(1996),
9/10/11(1998)-20(2000)
Phosphorus and sulfur and the related elements.
Preceding title: International journal of sulfur chemistry.
Available online
Closed stack:1(1976)-40(1988)
Physical methods in macromolecular chemistry. Closed stack:1(1969)-2(1972)
Phytochemistry. Available online
Polyhedron.
Preceding title: Inorganic and nuclear chemistry letters.
Journal of inorganic and nuclear chemistry.
Available online
Polymer.
Har införlivat: Polymer communications.
Available online
Polymer bulletin. Available online
Closed stack:23(1990)-43(1999)
Polymer communications.
Continued by Polymer.
Closed stack:24(1983)-32(1991)
Polymer engineering and science.
Available online
Closed stack:17(1977)- 46(2006)
26(1986)-27(1987),
28(1988):1 missing
Polymer engineering reviews.
Continued by Journal of polymer engineering.
Closed stack:1(1981)-4(1984)
Polymer journal. Available online
Closed stack:10(1978)-42(2010)
Preparative biochemistry. Closed stack:1(1971)-23(1993):1-3
Preparative biochemistry and biotechnology. Available online
Closed stack:26(1996)-36(2006) Gaps.
Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Chemistry section.
Continued by Doklady Chemistry.
Closed stack:118(1958)-147(1962)
Proceedings of the American Chemical Society. Closed stack:1901-1904, 1910-1937
Proceedings of the Nutrition Society. Available online
Closed stack:53(1994)-55(1996)
Proceedings of the Romanian Academy. Series B, Chemistry, life sciences, and geosciences. Closed stack:14(2012):2-
Process biochemistry. Available online
Closed stack:1(1966)-28(1993) 
Process engineering.
Preceding title: CPE Chemical & process engineering (1964)
Available online
Closed stack:1972:aug.-74(1993)
Processing. Available online
Closed stack:20(1974):10-1999
Progress in biophysics and biophysical chemistry.
Continued by title below.
Closed stack:1(1950)-12(1962)
Progress in biophysics and molecular biology.
Preceding title above.
Available online
Progress in boron chemistry.
Closed stack:1(1964)-3(1970)
Progress in colloid & polymer science. Available online
Closed stack:56(1975)-107(1997), 129(2004)
Progress in food and nutrition science. Closed stack:1(1975)-17(1993) Gaps.
Progress in inorganic chemistry.
Closed stack:1(1959)-40(1992)
Progress in nuclear magnetic resonance spectrometry.
Available online
Progress in physical organic chemistry. Closed stack:1(1963)-19(1993)
Progress in reaction kinetics.
Continued by title below.
Closed stack:1(1961)-23(1998)
Progress in reaction kinetics and mechanism.
Preceding title above.
Available online
Closed stack:24(1999)-43(2018)
Progress in stereochemistry. Closed stack:1(1954)-4(1969)
Progress in surface science.
Available online

Protein engineering.
Continued by title below

Available online
Closed stack:1(1986)- 16(2003)

Protein engineering design & selection. PEDS
Preceding title above

Available online
Protein expression and purification.
Available online
Closed stack:1(1990)- 32(2003)
Protein science.
Available online
Closed stack:1(1992)- 22(2013)
Pure and applied chemistry. Available online
Closed stack:1(1960)-71(1999)
BACK TO INDEX
Quarterly reports on sulfur chemistry.
Continued by International journal of sulfur chemistry. Part B.
Closed stack:1(1966)-5(1970)
Quarterly reviews.
Ersättes delvis av:
Chemical society reviews.
Available online
Closed stack:1(1947)-25(1971)
Quarterly reviews of biophysics.
Available online
Closed stack:1(1968)-35(2002)
BACK TO INDEX
Rakuno kagaku no kenkyu. See: Japanese journal of dairy science
Rakuno kagaku, shokuhin no kenkyo.
See: Japanese journal of dairy and food science

Reaction kinetics and catalysis letters.
Continued by title below

Available online in Reaction kinetics, mechanisms and catalysis
Closed stack:24(1984)-68(1999)
Reaction kinetics, mechanisms and catalysis Available online
Reactive & functional polymers.
Preceding title below.
Available online
Reactive polymers.
Continued by title above.
Available online
Recent advances in food science. Closed stack:1(1962)-3(1963)
Record of chemical progress. Closed stack:9(1948)-22(1961) Gaps.
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas.
Continued by title below. Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique.
Closed stack:1(1882)-15(1896)
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas (1920).
Preceding title below.
Continued by Liebigs Annalen, Chemische Berichte.
Closed stack:39(1920)-115(1995)
Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique.
Preceding title above.: Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas.
Continued by title above. Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas (1920).
Closed stack:16(1897)-38(1919)
Reference source.
Preceding title: Baker's digest.
Closed stack:1988-1999
Report. National institute for research in dairying. Closed stack:1941/43-1981 Gaps.
Reports of Research laboratory. Closed stack:70(1969)-72(1971), 75(1977)-79(1984), 99(1993)
Review of nutrition and food science.
Continued by Nutrition & food science.
Closed stack:1969:15-1970:21
Review of nutrition research.
Preceding title: Borden's review of nutrition research.
Closed stack:29(1968)-31(1971)
Uppställd på Borden's review of nutrition research
Reviews in chemical engineering Avaialble online
Closed stack:4(1987)-8(1992)
Reviews in inorganic chemistry.
Available online
Closed stack:10(1989)-30(2010)
Reviews in macromolecular chemistry. Closed stack:1(1967)-12(1975)
Reviews of pure and applied chemistry. Closed stack 20(1970)-22(1972)
Revue laitiere francaise.
Preceding title: Industrie Laitiere
Closed stack:1965:228-1982:412, 1983:417-418
Revue roumaine de chimie.

9-63 (1964-2018) Gaps
64- (2019-)

Rheologica acta. Available online
Closed stack:1(1958)-38(1999)
Roczniki Instytutu przemyslu mleczarskiego. Closed stack:16:2(1974)-21:2(1979)
Rubber chemistry and technology. Closed stack:50(1977)-67(1994)
Russian chemical bulletin.
Preceding title:
Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Division of Chemical Science.
Available online
Closed stack:42(1993)-48(1999)
Russian chemical reviews.
Available online
Closed stack:29(1960)- 73(2004)
Russian journal of coordination chemistry.
Preceding title:
Soviet journal of coordination chemistry.
Available online
Closed stack:19(1993)-25(1999)
Russian journal of general chemistry.
Preceding title:
Journal of general chemistry of the USSR.
Available online
Closed stack:63(1993)-69(1999)
Russian journal of inorganic chemistry. Available online
Closed stack:4(1959):7-38(1993)
Russian journal of organic chemistry.
Preceding title:
Journal of organic chemistry of the USSR.
Available online
Closed stack:29(1993)-30(1994):1-2
Russian journal of physical chemistry. Available online 2006
Closed stack:33(1959):7-67(1993)
Russian journal of physical chemistry, Series A: Focus on Chemistry. Available online
Russian journal of physical chemistry, Series B: Focus on Physics. Available online
BACK TO INDEX
Safety in air and ammonia plants. Library Säkerhetshyllan:11(1969)
Safety in polyethylene plants. Library Säkerhetshyllan:1(1973)-3(1978)
Sbornik Vysoké skoly chemicko-technologicke v praze. E Potraviny. Closed stack:55(1983)-59(1985)
Schweizerische milchwirtschaftliche Forschung. Closed stack:1(1972)-10(1981)
Schweizerische Milchzeitung. Closed stack:101(1975)-107(1981)
Science.
Available online
Closed stack:105(1947)-350(2015)
Scientific papers of the Institute of physical and chemical research. Closed stack:1(1923)-32(1937)
Scienza e tecnica lattiero. Closed stack:17(1966)-37(1986):1
Selective electrode reviews.
Preceding title: Ion-selective electrode reviews.
Closed stack:10(1988)-14(1992)
Sensors and actuators. B. Available online
Sitzungsberichte - Akademie der Wissenschaften in Wien. 2B Chemie Closed stack:131(1922)-138(1929), 140(1931)
Soft matter. Available online
Closed stack:1(2005)-2(2006)
Vol 1 bound with Journal of materials chemistry Vol 2 and placed in closed stack.
Solid state ionics.
Available online
Soviet electrochemistry. Closed stack:1(1965)-25(1989)
Soviet journal of coordination chemistry.
Continued by Russian journal of coordination chemistry.
Closed stack:8(1982)-18(1992)
Spectrochimica acta. Continued by title below Available online
Spectrochimica acta. Part A, Molecular spectroscopy. Preceding title above.
Continued by title below
Available online
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy. Föreg. se ovan Available online
Spectroscopy letters. Available online
Closed stack:1(1968)-21(1988)
Statens försögsmejeri. Beretning. Closed stack:1(1925)-261(1984) Gaps.
Structure reports. A Metals and inorganic compounds. Closed stack:8(1940)-58(1993)
Structure and bonding. Library, Monografiserier:1(1966)-44(1981), 46(1981), 79(1992), 128(2008)
Stärke. Available online
Library periodicals:21(1969)- 54(2002), 58(2006)-63(2011) Gaps
Sub-cellular biochemistry. Closed stack:1(1971)-13(1988)
Survey of progress in chemistry. Available online
 Closed stack:1(1963)-8(1977)
Svensk kemisk tidskrift.
Continued by Kemisk tidskrift.
Preceding title: Kemiska notiser.
Available online 1889-1919
 Closed stack:1(1889)-80(1968)
Swiss food. Closed stack:1(1979)-7(1985)
Synlett
Available online
Closed stack:1989-2008
Synthesis. Available online
Library periodicals:1969-2005
Synthesis and reactivity in inorganic and metal-organic chemistry.
Preceding title below.
Available online
Closed stack:4(1974)-12(1982)
Synthesis in inorganic and metal-organic chemistry.
Continued by title above.
Closed stack:1(1971)-3(1973)
Synthetic communications. Available online
Library periodicals:1(1971)-29(1999)
BACK TO INDEX
Talanta. Available online
La technique laitière. Closed stack:1965-1982
Tejipar. Closed stack:1964-1969
Tetrahedron. Available online
Also order articles in LUBITO:1(1957)- 57(2001)
Tetrahedron. Assymmetry. Available online  
Tetrahedron letters. Available online
Also order articles in LUBITO:1(1959)- 42(2001)
THEOCHEM.
See: Journal of molecular structure: THEOCHEM.
Theoretica chimica acta.
Continued by title below. Theoretical chemistry accounts.
Available online
Theoretical chemical engineering
Preceding title below.
Closed stack:28(1991)-36(1999)
Theoretical chemical engineering abstracts.
Continued by title above.
Closed stack:6(1969)-27(1990)
Theoretical chemistry accounts.
Continued by title above. Theoretica chimica acta.
Available online
Closed stack:96(1997)-103(1999)
Thermochimica acta. Available online
Closed stack:1(1970)-227(1993)
Topics in catalysis. Available online
Closed stack:1(1994)-41(2006), 44(2007), 49(2008)-51(2008)
Topics in current chemistry (book series).
Preceding title: Fortschritte der chemischen Forschung.
Available online
Library, Monografiserier:40(1973)- 281(2007)
Topics in current chemistry (journal). Available online
Topics in phosphorus chemistry. Closed stack:1(1964)- 9(1977)
Topics in stereochemistry. Library, Monografiserier:1(1967)- 22(1999)
TrAC. Available online
Transactions of the Faraday society.
Continued by
Journal of the Chemical Society. Faraday transactions. I.
Journal of the Chemical Society. Faraday transactions. II.
Available online
Closed stack:1(1905)-67(1971)
Transactions of the institution of chemical engineers.
Continued by Chemical engineering research & design.
Closed stack:48(1970):4/6-60(1982)
Transition metal chemistry. Available online
Closed stack:9(1984)-24(1999)
Trends in analytical chemistry. See: TrAC.
Trends in biochemical sciences. Available online
Trends in biotechnology.
Available online
Trends in food science and technology. Available online
Closed stack 2(1991)-13(2002)
BACK TO INDEX
Welt der Milch.
Preceding title: Molkerei-Zeitung
Closed stack:7(1953)-31:25(1977)
Verfahrenstechnik.
Preceding title: VT.
Closed stack:18(1983)-33(1999)
Verpackungs-Rundschau.
Continued by VR.
Closed stack:24(1973)-25(1974)
Vibrational spectroscopy. Vol. 1-2 included in Analytica chimica acta vol. 240, 253 Available online
VR. Verpackungs-Rundschau.
Preceding title: Verpackungs-Rundschau.
Closed stack:26(1975)-36(1985)
VT.
Forts See: Chemical engineering and processing.
Forts. delvis se: Verfahrenstechnik.
Closed stack:17(1983)

Wärme- und Stoffübertragung.
Continued by Heat and Mass Transfer : Wärme- und Stoffübertragung

http://ludwig.lub.lu.se/login?url=https://www.springer.com/journal/231

Available online via Heat and Mass Transfer
Closed stack:1(1968)-28(1993)
BACK TO INDEX
Zeitschrift für analytische Chemie.
Continued by Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie.
Available online via Analytical and bioanalytical chemistry
 Closed stack:57(1918)-127(1944)
Zeitschrift für angewandte Chemie.
Continued by Angewandte Chemie(1932)
Closed stack:1(1888)-44(1931)
Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. Available online
Closed stack:1(1892)-208(1932), 295(1958)- 628(2002)
Zeitschrift für Chemie. Closed stack:4(1964)-27(1987)
Zeitschrift für Elektrochemie.
Continued by Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie.
Closed stack:1(1894/95)-66(1962)
Zeitschrift für Kristallographie.
Preceding title below.
Available online
Closed stack:147(1978)- 220(2005)
Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie.
Continued by title above.
Available online
Closed stack:73(1930)-146(1977)
Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie. Ergänzungsband. Strukturbericht Closed stack:1(1913)-7(1939)
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung.
Continued by title below.
Available online in European food research and technology
Closed stack:178(1984)-203(1996)

Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A Food research and technology
Preceding title above
Continued by: European food research and technology

Available online in European food research and technology
Closed stack: 204(1997)-208(1999)
Zentralblatt für Bakteriologie. Parasitenkunde. Closed stack:131(1976)
ZFL. Internationale Zeitschrift für Lebensmittel-Technologie und Verfahrenstechnik Closed stack:34(1983)-44(1993)
BACK TO INDEX
Österreichische Milchwirtschaft. Closed stack:20(1965)-31(1976)
BACK TO INDEX