lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Programvaror att ladda ner

Studenter har tillgång till ett antal program via Lunds universitet.

Programvaror på Studentportalen 

  • Endnote
  • Microsoft Office 365, inklusive Microsoft Word

Matematikprogram på  LTH:s webb

  •  Matlab
  •  Comsol
  • Maple

Ritprogram för kemi

  • ChemDraw  kontakta biblioteket eller Kemiska institutionen, gäller studenter på Kemicentrum

Talsyntesprogram

Stavningsprogram

  • Stavarex – a Swedish spellchecker
  • Spellright – an English spellchecker for users with English as a second language