lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Läs- och skrivstöd

Om du har dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsnedsättning kan du få hjälp av biblioteket med att:

  • få tillgång till talböcker via Legimus
  • få information om hur du använder böckerna med hjälp av olika program, exempelvis EasyReader
  • få förlängd lånetid på kursböcker

Mer information finns i guiden Läs-och skrivstöd

Du som studerar vid Kemicentrum kan kontakta Kemicentrums bibliotek.
Studenter vid LTH kan även få stöd via LTH studiecentrum.

  

Vill du få en digital text uppläst?

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda talsyntesprogrammet Tortalk. Det kan till exempel vara bra när man vill koncentrera sig eller korrekturläsa en text.

 Vill du förbättra din studieteknik, bli bättre på att skriva akademiska texter, och bli säkrare på att tala inför andra?

Alla studenter kan vända sig till Studieverkstaden. De ger individuell handledning, anordnar föreläsningar och skrivkvällar och har även skrivgrupper för doktorander.

Du som har en funktionsnedsättning kan även få hjälp av avdelningen för Pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier.


Exempel på stöd är: 

  • mentor
  • anteckningsstöd
  • tentamensstöd
  • individuell handledning
  • läs- och skrivutredning