lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Individuell handledning, boka bibliotekarie

 

Du kan boka bibliotekarie för att få hjälp att få en översikt över databaser,  och att hitta forskningsresultat, litteratur, patent och annan information. Du kan få hjälp med sökord, sökteknik, källkritik och referenshantering.

Studentkontakt:   Eva Cyrén  eva.cyren@science.lu.se  046-222 83 39 

Forskarkontakt: Cajsa Andersson cajsa.andersson@science.lu.se 046-222 94 23