lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Access utanför campus

Gå till LUBsearch och logga in med Student ID/LUCAT. Det kommer automatiskt upp en fråga om du vill logga in som gäst i en gul list överst på sidan. Oftast räcker detta för att komma åt de fulltexter vi har tillgång till. 

Använder du våra databaslänkar på Kemicentrums biblioteks hemsida kommer du att få ett meddelande om att du ska logga in med Student ID/LUCAT.  Observera att det inte är säkert att du når fulltexter om du söker databaserna via Google.

Studenter och anställda har tillgång till de flesta tidskrifter, e-böcker, databaser och andra e-resurser hemifrån. Tveka inte att kontakta oss om du får problem.

 

LU Full Text Finder

LU Full Text Finder länkar till artiklar, böcker och databaser så att användaren når fulltext, eller information om var texten finns. Tänk på att inte blockera pop-up fönster i webbläsaren.

Access till Scifinder och Google Scholar 

När det gäller Scifinder måste du först registrera dig som användare på en dator vid universitetet innan du kan söka i databasen hemifrån. Du måste också använda din e-postadress som anställd eller student. Registreringen innebär att du får ett konto i Scifinder som gör att du kan spara sökningar och artiklar där.  Skapa konto i Scifinder

Vill du använda Google scholar hemifrån och nå våra resurser i fulltext använd denna länk: 
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://scholar.google.se/ 

Länken http://ludwig.lub.lu.se/login?url= direkt före en webbadress innebär att man får upp CAS-inloggning – och kan logga in med LUCAT- eller Student ID.

 

VPN – Virtual Private Network

Ett annat alternativ är att använda VPN. VPN  är en teknik som ger dig möjlighet att vara inloggad på universitetets datanätverk oavsett var i världen du befinner dig. Du får tillgång till våra databaser och andra tjänster.   

Lathundar från LU Support: https://luservicedesk.service-now.com/support?id=kb_view2_swe

VPN för studenter:

Gå till http://www.student.lu.se  Logga in, välj "Service" och sedan "Programvaror för nerladdning" i menyn som vecklar ut sig.

VPN för anställda:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/it-post-och-telefoni/arbeta-pa-distans-tradlost-nat-webmail-vpn