lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Open Access: hitta tidskrifter som ingår i förlagsavtal

Tycker du att det är komplicerat att ta reda på vilka villkor som gäller för att publicera Open Access?

Här är ett verktyg där du kan söka efter tidskrifter som ingår i förlagsavtalen och få konkret information om hur du som författare ska göra för att ta del av avtalen. Här finns även information om en tidskrift är OA/hybrid, samt vilken eller vilka CC-licenser som används. 

Systemet är utvecklat av Scifree i samarbete med Stockholms universitet. Lunds universitet testar för närvarande tjänsten och den är tillgänglig åtminstone hela 2020. 

Obs! Rena Open Access-tidskrifter inkluderas inte i detta verktyg (e.g. eLife, PLoS etc.) För dessa tidskrifter ansöker du i stället om ett bidrag till publiceringsavgifter, APC, från Lunds universitets publiceringsfond: