lu.se

Publicera

Registrera din forskning

LUCRIS, Lunds universitets nya forskningsinformationssystem, ersätter LUP (Lund University Publications) som registreringsgränssnitt för publikationer. LUCRIS  innehåller även annan forskningsinformation, som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter.

Om publicering, Universitetsbiblioteket

ISBN till avhandlingar

Alla avhandlingar måste ha ett ISBN-nummer. ISBN fungerar som ett id-nummer för böcker. När du ska publicera din avhandling digitalt i fulltext  i LUCRIS, behöver du ett separat nummer för den digitala versionen. Detta gäller även när du enbart publicerar kappan. Båda ISBN ska anges i båda versionerna.

Skicka följande uppgifter till kemibiblioteket@science.lu.se:

  • Om du behöver ISBN både till tryckt och digital version.
  • Namn
  • Födelseår
  • Titel på avhandlingen
  • Disputationsdag

Kontakt

Kemicentrums bibliotek Cajsa Andersson        Publiceragruppen Universitetsbiblioteket

Skicka e-post Telefon: 0725 43 22 25                 Skicka e-post