lu.se

Vi som jobbar på biblioteket är

Cajsa Andersson

Förste bibliotekarie

Cajsa har biblioteksansvar, samt ansvar för tidskrifter, publikationsstöd, webb och inköp av media.

Kontakt via e-post

046-222 94 23

072-543 22 25

Eva Cyrén

Bibliotekarie

Eva har ansvar för undervisning, LUP SP och lässtöd.

Kontakt via e-post 

046-222 8339

076-812 44 64

Kurt Mattsson

Bibliotekarie

Kurt har ansvar för LUCRIS och forskningsdatastöd.

Kontakt via e-post 

079-063 08 23

Hans Holm

Hans arbetar på biblioteket på måndagar med katalogisering av tryckt material och e-resurser.

 Kontakt via e-post

 

 

Annika Hellbring

Bibliotekarie

Tjänstledig från och med 10/2 2021

  

Kemicentrums bibliotek

Karta till Kemicentrum 

Vägbeskrivning till KC

Karta över Kemicentrum

 

Postadress
Box 124
221 00 Lund

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 /
Sölvegatan 39 A-C

Fakturaadress
Box 188
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 1

E-post
kemibiblioteket@science.lu.se

Telefon
046-222 94 23