lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Sökhjälp, boka bibliotekarie

 

Du kan boka bibliotekarie för att få hjälp att hitta forskningsresultat, litteratur, patent m.m, exempelvis när du arbetar med en avhandling, ett examensarbete eller projekt av något slag. Du kan få hjälp med sökord, sökteknik och att hitta intressanta resurser inom ditt ämne.

Studentkontakt:   Annika Hellbring  annika.hellbring@kc.lu.se  046-222 83 39 

Forskarkontakt: Cajsa Andersson cajsa.andersson@kc.lu.se 046-222 94 23