lu.se

Prislista fjärrlån

Artiklar
Forskare och anställda på Kemicentrum.
Faktureras av respektive avdelning.         80 kr
Studenter.
Betalas vid avhämtning i biblioteket.        80 kr
Svenska offentligt finansierade bibliotek.
Faktureras.                                               80 kr
Företag och företagsbibliotek.
Faktureras.                                             150 kr


Artiklar över 30 sidor debiteras som två artiklar. 

Svenska offentligt finansierade bibliotek samt
anställda inom Kemicentrum kan erhålla kopior i pdf-format.

Boklån inom Norden är gratis för
Forskare och anställda på Kemicentrum,
studenter och svenska offentligt finansierade bibliotek.                          

Företag och företagsbibliotek.
Faktureras.                                             150 kr /bok

Boklån utanför Norden
kostar för alla beställare                         150 kr /bok