lu.se

Låna

Vårt bibliotek omfattar ca 14 000 böcker och 800 tidskrifter. De flesta av våra böcker går att låna men vår referenslitteratur märkt med röd etikett får bara användas i biblioteket. Tidskrifterna finns i vårt bokmagasin och lånas inte ut.

Sök bland våra tidskrifter

För att låna hos oss behöver du ett lånekort. Kortet är giltigt på alla bibliotek inom universitetet och du kan ansöka om och erhålla det på valfritt bibliotek. Du kan även ansöka om lånekort via länken till höger. Läs lånevillkoren innan du ansöker.

Lånevillkor för Lunds universitets bibliotek

Vi tillämpar öppen lånetid men våra böcker är krävbara efter 28 dagar.

I LOVISA, Lunds universitets biblioteks gemensamma katalog, kan du beställa de böcker du vill ha för avhämtning på valfritt bibliotek inom universitetet. Transportservicen går varje vardag.

Flera av avdelningarna på Kemicentrum har egna avdelningsbibliotek. I LOVISA har de fått specifika koder.

Koder för avdelningsbiblioteken

Skaffa lånekort

Fjärrlån

Du kan beställa böcker från andra bibliotek om litteraturen inte finns vid Lunds universitets bibliotek. Lån från nordiska bibliotek är kostnadsfri för studerande och anställda.

Formulär för fjärrlånebeställning

Kurslitteratur

Kursböcker för samtliga studenter på Kemicentrum finns i biblioteket. Minst ett exemplar av kursböckerna lånas enbart ut under dagen och får inte tas med hem, det är märkt Kursref. Lämna tillbaka kursboken innan biblioteket stänger samma dag. Om biblioteket har fler exemplar av samma kursbok lånas de ut på 14-dagarslån. Extra exemplar av aktuella kursböcker och äldre upplagor hittar du på bibliotekets hylla för läroböcker.