lu.se

Kopiera och skriva ut

På bibliotekets kopiator kan du kopiera, skanna och skriva ut.

Skriva ut dokument från en dator:

1 Logga in på datorn med ditt studentkonto (StiL).

Studenter på Kemicentrum och LTH kan logga in med, användarnamn@student.lth.se, för att få tillgång till dokument och mappar. Användarnamnet och lösenordet är detsamma som för studentkontot.


2
 Skriv ut och utskrifterna skickas till kopiatorn.

3 Logga in på kopiatorn med samma identitet som du loggade in på datorn med.


4 Du ser saldot på utskriftskontot på kopiatorn. Om du behöver fylla på ditt utskriftskonto, se punkt 7.


5  Markera de dokument du vill skriva ut i utskriftslistan och tryck på Print på skärmen på kopiatorn.


6 Logga ut på kopiatorn genom att trycka på knappen PRINT till vänster om skärmen och sedan på Logout på skärmen.


Fyll på utskriftskontot och se utskriftshistorik:

7  Köp ett TopUp-kort kontant på LTH studiecentrum. TopUp-kortet går enbart att använda för skrivare knutna till LTH och Kemicentrum.

Information om utskriftskonto

Kopiera och Skanna dokument:

Logga in på kopiatorn med ditt studentkonto (StiL).
Kopiera - tryck på knappen COPY till vänster om skärmen.
Skanna - tryck på knappen SCAN till vänster om skärmen.
Logga ut på kopiatorn genom att trycka på knappen PRINT till vänster om skärmen och sedan på Logout på skärmen.

Priser:
A4 - Svartvit: 50 öre/sida
A4 - Färg: 2 kr/sida
A3 - Svartvit: 1 kr/sida
A3 - Färg: 4 kr/sida

 

 

Bokmagasinet

Anställda på Kemicentrum kan scannaartiklar som finns i tidskrifter i bokmagasinet. Kopieringskort behövs inte.