lu.se

Kopiera och skriva ut

På bibliotekets kopiator kan du kopiera, skanna och skriva ut.

Skriva ut dokument från en dator:

1 Logga in på datorn med ditt studentkonto (StiL).

Studenter på Kemicentrum och LTH kan logga in med, användarnamn@student.lth.se, för att få tillgång till dokument och mappar. Användarnamnet och lösenordet är detsamma som för studentkontot.


2
 Skriv ut och utskrifterna skickas till kopiatorn.

 

3 Logga in på kopiatorn med samma identitet som du loggade in på datorn med.


4 Du ser saldot på utskriftskontot på kopiatorn. Om du behöver fylla på ditt utskriftskonto, se punkt 7.


5  Markera de dokument du vill skriva ut i utskriftslistan och tryck på Print på skärmen på kopiatorn.


6 Logga ut på kopiatorn genom att trycka på knappen PRINT till vänster om skärmen och sedan på Logout på skärmen.

Du kan även köpa ett värdebevis kontant på LTH studiecentrum.

Kopiera och Skanna dokument:

Logga in på kopiatorn med ditt studentkonto (StiL).
Kopiera - tryck på knappen COPY till vänster om skärmen.
Skanna - tryck på knappen SCAN till vänster om skärmen.
Logga ut på kopiatorn genom att trycka på knappen PRINT till vänster om skärmen och sedan på Logout på skärmen.

Priser:
A4 - Svartvit: 50 öre/sida
A4 - Färg: 1 kr/sida
A3 - Svartvit: 1 kr/sida
A3 - Färg: 2 kr/sida

 

 

Bokmagasinet

Anställda på Kemicentrum kan scanna artiklar som finns i tidskrifter i bokmagasinet. Kopieringskort behövs inte.