lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avdelningsbibliotekens koder

Koder i Libris för Kemicentrums avdelningar
420 Centralbiblioteket
425a Analytisk kemi
425b Biokemi
425c Fysikalisk kemi
425d Biofysikalisk kemi
425e Industriell näringslära
425f Kemisk apparatteknik
425g Kemisk teknologi
425i Livsmedelsteknik
425j Livsmedelsteknologi
425k Oorganisk kemi 1
425m Organisk kemi 1
425n Bioorganisk kemi
425o Organisk kemi 3
425p Teknisk analytisk kemi
425r Teknisk mikrobiologi
425s Termokemi
425t Tillämpad biokemi
425u Livsmedelskemi
425x Bioteknik