lu.se

Service på biblioteket

Trådlöst nätverk, wifi

I biblioteket finns följande trådlösa nätverk, liksom i merparten av Kemicentrums hus:

  • Eduroam för studenter och anställda, logga in med StiL- eller LUCAT-id.
  • LU weblogon för tillfälliga användare. 

Läs mer om trådlöst nätverk på

LDC:s sidor om trådlöst nätverk

Läs- och skrivstöd

Har du dyslexi, synnedsättning eller annat funktionshinder kan du få hjälp med anpassad kurslitteratur, t ex talböcker eller punktskrifter.

Du som studerar vid LTH hittar mera praktisk information om hur du ska göra för att få hjälp här:

Praktisk information via LTH studiecentrum

 

Du som studerar vid Naturvetenskapliga fakulteten kontaktar Annika Hellbring på Kemicentrums bibliotek för mer information. 

Mer information om talböcker, läsprogram och appar hittar du i vår guide till talböcker:

Libguide om talböcker, läsprogram och stavningsprogram (information från biblioteken vid Lunds universitet)

 

LUBITO

Forskare och studenter vid Lunds universitet kan beställa kopior av artiklar från tryckta tidskrifter som finns vid Universitetstbiblioteket via LUBITO.

Beställningen är gratis och kommer att levereras nästföljande vardag. 

Artiklar som redan har skannats finns i LUBITO:s PDF arkiv där den inloggade användaren kan hämta dem direkt.
Obs! Alla artiklar måste beställas!

 LUBITO