lu.se

Publicera

Registrera din forskning

LUCRIS, Lunds universitets nya forskningsinformationssystem, ersätter LUP (Lund University Publications) som registreringsgränssnitt för publikationer. LUCRIS  innehåller även annan forskningsinformation, som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter.

Om publicering, Universitetsbiblioteket

ISBN till avhandlingar

Alla avhandlingar måste ha ett ISBN-nummer. ISBN fungerar som ett id-nummer för böcker. När du ska publicera din avhandling digitalt i fulltext  i LUCRIS, behöver du ett separat nummer för den digitala versionen. Detta gäller även när du enbart publicerar kappan. Båda ISBN ska anges i båda versionerna.

Skicka följande uppgifter till bibliotek@kc.lu.se:

  • Om du behöver ISBN både till tryckt och digital version.
  • Namn
  • Födelseår
  • Titel på avhandlingen
  • Disputationsdag

Kontakt

Kemicentrums bibliotek Cajsa Andersson        Publiceragruppen Universitetsbiblioteket

Skicka e-post Telefon: 0725 43 22 25                 Skicka e-post

 

 

 

 

 

 

 

Open Access vid publicering i tidskrifter från RSC

Forskare som har fått en artikel accepterad i en RSC-tidskrift kan få en kod som sedan används för att göra artikeln fritt tillgänglig via RSC:s hemsida. Detta gäller t.o.m. 31 mars 2018.

För att få koden kontakta:
publicera@lub.lu.se

 

 

Avtal om OA publicering, Springer Compact

Forskare vid Lunds universitet, får tillgång till ca 1700 Springer-tidskrifter och kan publicera golden OA i dessa utan att betala publiceringsavgifter, förutsatt att man är ”corresponding author".

Mer information om ”Springer Compact