lu.se

Examensarbete

Som student registrerar du själv ditt examensarbete i databasen LUP Student Papers.

För studenter vid Kemicentrum finns en utförlig instruktion i dokumentet "LUP Student Papers -  Manual for students at Kemicentrum".

Behöver du hjälp att hitta litteratur till ditt examensarbete kan du boka ett möte för individuell handledning. Kontakta Annika Hellbring som är en av bibliotekarierna på Kemicentrums bibliotek.

LUP Student Papers registrering och administration

Manual för samtliga studenter på Kemicentrum

 

Information för lärare och administratörer:

Manual, KC:s bibliotek

LU-gemensam information

 

 

LUP Student Papers

Examensarbeten från Lunds universitet publiceras i LUP Student Papers, som också ingår i Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten.

Sök i LUP Student Papers

Sök i Uppsök

 

Studieverkstaden

Du kan vända dig till Studieverkstaden för att få råd om hur du kan förbättra ditt språk och skrivande i samband med examensarbeten och inlämningsuppgifter.

Läs mer på Studieverkstadens hemsida.