lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

Scifinder har fått ett nytt utseende och innehåller nu PatentPak

Livsmedelsdatabasen FSTA är nu tillgänglig via Web of Science 

Nu har vi tillgång till Elseviers artiklar igen!

Läs mer om det nya läs- och publiceringsavtalet här