lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

Nytt avtal, Springer Compact, om OA-publicering

Forskare vid Lunds universitet, får tillgång till ca 1700 Springer-tidskrifter och kan publicera golden OA i dessa utan att betala publiceringsavgifter, förutsatt att man är ”corresponding author".

Vi har tillgång till Britannica Image Quest, en databas med miljontals bilder som är fria att använda i forsknings- och undervisningssyfte.