lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

Uppsägning av avtal med förlaget Elsevier

Uppdatering 2019-05-06