lu.se

Välkommen

Biblioteket ger service till forskare, lärare, studenter och alla som är intresserade av kemi och kemiteknik.

Nyheter

Välkomna!
Nu har vi öppnat det nya biblioteket.

 

Uppsägning av avtal med förlaget Elsevier
Uppdatering 2019-01-16